personen

Gerrit Aertsz. van Hoey

Ook bekend als Gerrit Aertsz. van Hasselt.

geboren: ca. 1580
overleden: 21-04-1653

lid Vroedschap van Gorinchem (1618 - 1653).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 61v.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 26 (1972) 76.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1632 - 30-04-1634
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.