personen

lic. Johannes Franciscus Josephus Baesten

geboren: 07-07-1757 te Tilburg
overleden: 24-03-1823 te Tilburg

bron voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 28.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 1796 - 1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Bataafs Brabant
van: 01-01-1796 - 29-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Tilburg
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1815
namens: Tilburg, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag (rentmeester Domeinen, een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).