personen

Adriaan Jansz. van Staveren

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Leiden (1618 - 1651).

bron voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-08-1637 - 02-05-1641
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...