personen

Andries baron van Pallandt

Ook bekend als Van Pallandt van Eerde.

geboren: 10-06-1781 te Ambt-Ommen
overleden: 02-11-1827 te Ambt-Ommen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1818.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IX, 17.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 89 (2000/2001) 338.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 94.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-12-1807 - 01-08-1810
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807 en voor 1809 op 22 december 1808 en voor 1810 1 januari 1810.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 02-07-1816 - 01-07-1825
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 2-12-1815.