personen

dr. Cornelis van Weesp

Ook bekend als Cornelis Tetrode van Weesp.

geboren: 1580
overleden: 25-08-1650

lid Vroedschap van Leiden (1610 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 148.

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 19-01-1617 - 31-10-1618
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Leiden.