personen

Timen Fransz. Eysma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 16-03-1605 - 1606
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Eindjaar gebaseerd op zijn benoeming in Gedeputeerde Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-02-1606 - 28-05-1609
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 09-04-1624 - 30-03-1626
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.