personen

dr. Nicolaas Aarnoutsz. van Beresteyn

geboren: 1629
overleden: 20-05-1678

lid Veertigraad van Delft (1659 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 88.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 224.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 294.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-02-1669 - 12-02-1672
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...