personen

Johannes van Rispens

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) 303, noemt twee tijdgenoten met deze naam, waarbij echter niet duidelijk is welke van hen gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer is geweest.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 29-01-1614 -
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.