personen

Herman van Haersolte

geboren: -
overleden: 1623

lid Raad van Zwolle (1586 - 1609). lid Raad van Zwolle (1610 - 1623).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 414.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 40 (1942) 263.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 552-553.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 17-07-1593 - 16-10-1593
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 14-05-1596 - 1596
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 14 februari, vermoedelijk Oude Stijl). Compareerde niet, blijkens de uitgegeven resoluties van de Staten-Generaal 1596-1597, blz. 5 (zie institutionele toelichting).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 17-08-1599 - 1599
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1603 - 31-03-1605
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1608 - 31-03-1609
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 8 april.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1618 - 31-03-1622
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 16 mei. Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1619.