personen

Hendrik Boon

geboren: 1718
overleden: -

lid Vroedschap van Monnickendam (1759 - 1771).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1771.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 231.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1767 - 31-08-1769
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...