personen

Willem Jansz.

Ook bekend als Willem Vrancken, Willem van der Aa.

geboren: 1551
overleden: 27-12-1613

lid Vroedschap van Rotterdam (1580 - 1613).

opmerkingen

Persoonsgegevens: hoewel in verschillende naslagwerken (Engelbrecht, Genealogische en Heraldische Bladen) voorkomend onder de naam 'van der Aa', waren het pas zijn nazaten die zich zo noemden, naar zijn moeder.

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 57.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 7 (1912) 386.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-06-1593 - 10-09-1597
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Hoewel Jansz. in deze functie voor het laatst al op 4 januari 1597 in de resoluties van de Staten-Generaal wordt genoemd, is de einddatum gebaseerd op de benoeming van vier nieuwe gecommitteerden in het college.