personen

dr. Arlewijn Simonsz. van Groenewegen

geboren: 1591
overleden: 18-06-1648

lid Veertigraad van Delft (1630 - 1648).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Kronieken geeft overlijden 1648, maar mogelijk 1658. Het gegeven echter dat Groenewegen in 1648 vóór het einde van zijn zittingstermijn werd opgevolgd in Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier, maakt dat jaar het meest waarschijnlijk.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 125.

Röell, H.H., Veertigraden van Delft, 1618-1795 (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1646 - 18-06-1648
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden (maar zie opmerkingen).