personen

Tjallingh van Sixma

geboren: ca. 1680
overleden: 14-10-1714

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 15 in plaats van 14 oktober, en zegt dat hij dan 32 jaar oud is, waarmee het geboortejaar op 1681 of 1682 gesteld zou moeten worden.
Overig: was grietman van Rauwerderhem 1710-1714.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 166.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 360 en II, 251.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 331.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 31-05-1707 - 30-04-1709
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1709 - 30-04-1712
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier Zevenwolden.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 20-02-1712 - 14-10-1714
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden, mogelijk op 15 oktober (zie 'opmerkingen').

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1712 - 08-05-1713
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...