personen

Bartholt van Douma

geboren: -
overleden: 22-03-1678

opmerkingen

Overig: was grietman van Ferwerderadeel 1649-1678.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 51.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 94 en II, 61.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 333.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-03-1667 - 31-05-1668
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1677 - 22-03-1678
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker. Beƫindigd door overlijden.