personen

dr. Adriaan van Heusden

geboren: 1739
overleden: -

lid Vroedschap van Leiden (1769 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden tussen 1795 en 1807.

bronnen voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) 390.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 18-01-1793 - 28-01-1795
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beƫindiging wegens opheffing van het college.