personen

Jan Hendriksz. 't Hart

geboren: -
overleden: 1625

lid Vroedschap van Gouda (1612 - 1625).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 6.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 24-06-1609 - 28-05-1612
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...

Gezien vroedschapsjaren lijkt het aannemelijker dat Hendrik Jansz. 't Hart deze functie heeft uitgeoefend; alle bronnen geven echter Jan Hendriksz., inclusief het commissieboek van de Staten-Generaal.