personen

jonkheer mr. Cornelis van Foreest

geboren: 09-06-1756 te Alkmaar
overleden: 24-03-1825 te Heiloo

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.
Overig: vanaf maart 1796 nam Van Foreest de taken waar van de Muntmeester-Generaal De Kempenaer, die in de Nationale Vergadering was verkozen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 53.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 85.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 494.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 877.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 4412

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)
van: 01-04-1796 - 05-02-1798
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw benoemd 5 april 1798. Departement van Algemeen Welzijn

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 19-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Den Helder
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden vertegenwoordigende het Bataafs Gemenebest (Raadpensionaris)
van: 06-05-1805 - 09-06-1806
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 19-09-1814 - 24-03-1825
namens: Heiloo, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1814-1861)
van: 21-09-1814 - 24-03-1825
anderen met deze aanstelling...

De vacature bleef nadien onvervuld.