personen

Jacob Allertsz. van Couwenhoven

geboren: ca. 1542
overleden: 1616

lid Vroedschap van Den Briel ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 296.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-11-1603 - 10-11-1606
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...