personen

Hessel van Sminia

geboren: 1666
overleden: 18-11-1738

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 365 en II, 254.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 299.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 20-05-1686 - 20-02-1711
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 06-06-1695 - 25-05-1698
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Deze functie lijkt onverenigbaar met die van secretaris van de Provinciale Rekenkamer, die tegelijkertijd werd bekleed. Zowel in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) II, 254 als elders werd echter geen gelijknamige tijdgenoot aangetroffen.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-10-1702 - 24-03-1704
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1715 - 30-04-1718
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1718 - 02-11-1719
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 25-05-1720 - 10-11-1723
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-05-1725 - 30-04-1727
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 05-11-1728 - 12-11-1731
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-04-1732 - 17-01-1734
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-01-1734 - 18-11-1738
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.