personen

mr. Johan comte (empire) Meerman van Dalem

heer van Dalem en Vuren.

geboren: 1753
overleden: 1815

lid Vroedschap van Leiden (1787 - 1795).

opmerkingen

Adelstitel: comte 1812.

bronnen voor de persoonsgegevens

Azimi, V., Les premiers sénateurs français. Consulat et Premier Empire 1800-1814 (Parijs, 2000) 245.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 956.

Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) 403.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 84.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 08-02-1787 - 30-04-1788
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1793 - 01-1795
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd 1 maart 1804.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 01-06-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: kamerheer
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 08-04-1806 - 01-09-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van Openbaar Onderwijs en Wetenschappen
van: 22-01-1807 - 14-10-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 - 12-1807
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd.

functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van Wetenschappen en Kunsten
van: 14-10-1807 - 1811
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd op 31 december 1810.

functie: sénateur
instelling: Sénat Conservateur
van: 30-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...