personen

Pieter Jansz. van Steenhuysen

geboren: ca. 1621
overleden: 14-04-1692

lid Vroedschap van Alkmaar (1670 - 1692).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 16.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 428.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-12-1674 - 18-12-1676
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...