personen

dr. Jacob Cornelisz. de Witt

heer van Manizee en Melissant, Cromstrijen.

geboren: 1589
overleden: 1674

lid Oudraad van Dordrecht ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1455.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1637 - 12-12-1639
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1643 - 30-04-1646
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1648 - 30-04-1649
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1649 - 08-1650
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Ontslag wegens houding tegenover stadhouder Willem II.

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 04-05-1657 - 27-09-1672
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.