personen

mr. Eco de Wendt

geboren: 1725
overleden: 1809

lid Vroedschap van Workum (1780 - 1782). lid Vroedschap van Sneek (1782 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 41.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 510.

Napjus, E., Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek (Sneek 1826) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1789 - 30-04-1790
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1791 - 1791
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-05-1792 - 19-02-1795
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.