personen

Edzard van Burmania

geboren: 1655
overleden: 04-12-1708

opmerkingen

Overig: was grietman van Rauwerderhem 1696-1701 en van Ferwerderadeel 1701-1708.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 54.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 60 en II, 42.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-04-1686 - 31-07-1692
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1692 - 08-02-1695
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-04-1697 - 18-03-1698
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-02-1701 - 15-02-1704
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1707 - 04-12-1708
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.