personen

Casper ter Berchorst

Ook bekend als Casper ter Borchorst, Casper ter Borgersz..

geboren: ca. 1576
overleden: -

lid Raad van Kampen (1608 - 1613). lid Raad van Kampen (1615 - 1620).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 429.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 21.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 14-11-1617 - 19-08-1621
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering. Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1618. Mogelijk eerder overleden dan vermelde einddatum; compareerde nog wel in januari 1621.