personen

Regnerus van Andringa

geboren: 1674
overleden: 25-08-1754

opmerkingen

Overig: de lijst van gedeputeerden ter Staten-Generaal voor Friesland door Engels (zie institutionele toelichting bij dat college) geeft in 1737 de benoeming van Andringa in de Staten-Generaal voor Zevenwolden voor twee jaar. De lijst geeft voor hetzelfde jaar de benoeming van Philip Frederick Vegelin van Claerbergen voor twee jaar. De zitting van twee ordinaris-gedeputeerden in deze periode voor Zevenwolden is niet mogelijk (de vijfde ordinaris plaats voor Friesland werd op dat moment bezet door het kwartier der Steden). Omdat Vegelin van Claerbergen, in tegenstelling tot Andringa, in de genoemde lijst ook in 1738 als gedeputeerde wordt opgevoerd, én omdat Andringa van 1737-1739 in de Admiraliteit te Amsterdam was gecommitteerd, is aangenomen dat Andringa het ambt op Vegelin van Claerbergen heeft getransporteerd.
Was grietman van Lemsterland 1692-1741.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 242 en II, 164.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 155.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1695 - 29-04-1698
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-04-1698 - 26-05-1700
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 07-05-1700 - 27-06-1701
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1704 - 27-06-1709
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1709 - 1709
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1710 - 16-05-1713
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 11-05-1719 - 30-04-1721
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-04-1722 - 23-04-1725
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-05-1725 - 30-04-1728
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1728 - 11-05-1731
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 08-05-1734 - 15-04-1737
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-06-1737 - 30-04-1739
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1739 - 02-05-1740
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...