personen

dr. François Nicolaes Nicolaesz. van den Born

geboren: 1674
overleden: 23-06-1748

lid Veertigraad van Delft (1711 - 1748).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 283.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 154.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-03-1723 - 18-02-1726
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-11-1729 - 30-04-1730
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1735 - 30-04-1738
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1745 - 30-04-1748
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...