personen

Vincent Brouwer

geboren: -
overleden: 01-1705

lid Vroedschap van Edam (1653 - 1705).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Meghelen geeft overlijdensdatum, en daarmee het einde van het lidmaatschap van de vroedschap 21 december 1706, De Nederlandsche Leeuw begraafdatum 30 januari 1705.

bronnen voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 4v.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 70 (1953) 331.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 05-05-1676 - 08-05-1679
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 11-11-1681 - 24-05-1688
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...