personen

Claas Wormer

geboren: 1673
overleden: 1740

lid Vroedschap van Purmerend (1708 - 1740).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 234.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1712 - 13-11-1713
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-05-1720 - 12-02-1723
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1732 - 08-03-1736
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1740 - 1740
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.