personen

Dirk Spiegel

geboren: 1631
overleden: 1685

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 400.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-02-1672 - 21-11-1672
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 1 (Haarlem 1903) 400 (zie institutionele toelichting) geeft als einddatum 20 december, hier is de einddatum echter afgeleid van de aanvangsdatum van opvolger Opmeer.