personen

Jacob Josiasz. Wybo

geboren: 1599
overleden: ca. 1648

lid Vroedschap van Hoorn (1631 - 1648).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overlijden (en daarmee einde lidmaatschap vroedschap) mogelijk begin 1649. Het overlijden blijkt uit de resoluties van de vroedschap van Hoorn (zie onder 'Bronnen'). De overlijdensdatum die Bonke geeft (1 februari 1662) is onjuist en heeft betrekking op zijn zoon Josias (blijkens DTB Hoorn 82, f. 31v. begraven op 3 februari 1662), die in 1655 lid van de vroedschap werd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 139.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 37 (1983) 157.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 67.

Westfries Archief Oud archief Hoorn, inv. nr. 116, f. 1.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-06-1634 - 20-07-1636
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-05-1639 - 30-04-1641
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 03-04-1646 - 18-04-1648
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.