personen

mr. Daniël Jan Steyn Parvé

geboren: 16-12-1757 te Haarlem
overleden: 13-10-1831 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 181.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 290.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 20 (1931/1932) 191.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 942.

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 28-04-1779 - 21-10-1783
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 22-10-1783 - 09-09-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 13-04-1795 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Den Haag-III
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 17-11-1801 - 07-08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Nationaal Gerechtshof
van: 07-08-1806 - 21-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Keizerlijk Gerechtshof in Holland
van: 21-07-1810 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...