personen

Jacob Claasz. Teengs

geboren: 1679
overleden: 17-06-1732

lid Vroedschap van Edam (1701 - 1732).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nederland's Patriciaat geeft 1669 als geboortejaar, Bossaers 1679.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 12 (1921/1922) 294.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1713 - 04-05-1716
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...