personen

Sjuck Aebinga van Humalda

geboren: -
overleden: 19-04-1679

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 3 en II, 3.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 38 (1940) 12.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1662 -
anderen met deze aanstelling...

Bekleding door deze persoon is onzeker, omdat alleen de voorletter en de geslachtsnaam bekend is. In M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel 2 dln. (Leeuwarden 1846) zijn echter geen andere gegadigden aangetroffen. Aanvangsjaar onzeker; tussen 1659 en 1663.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1669 - 30-04-1671
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...