personen

Jacob Pietersz. Lantman

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Medemblik (1684 - 1690).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Gens Nostra (Amsterdam 1945-) 16 (1961) 63.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 24-06-1689 - 1690
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...