personen

Abraham Jaspersz. Verdoes

geboren: -
overleden: 1634

lid Vroedschap van Alkmaar (1609 - 1634).

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 11 en 13.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 05-03-1619 - 10-05-1621
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Lijst Schutte (zie institutionele toelichting) geeft 'Adriaen Isbrants van Alckmaar'. Vroedschapsresoluties Alkmaar geven patroniem 'Jaspersz.'.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 06-03-1623 - 12-02-1625
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-02-1627 - 08-02-1629
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-02-1633 - 1634
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap van Alkmaar. Beƫindigd door overlijden.