personen

dr. Hugo Anthonisz. Repelaer

geboren: 1676
overleden: 1727

lid Oudraad van Dordrecht (1705 - 1727).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Wapenheraut geeft 8, Van Dalen 14 november als overlijdensdatum.
Overig: was mogelijk ook nog gecommitteerde in de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier 1709-1711. Deze functie is bij Hugo Hugosz. Repelaer (1655-1713, elders in deze database) geplaatst, eveneens oudraad van Dordrecht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 214.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 14 (1910) 356.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-01-1706 - 10-04-1709
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door Hugo Hugosz. Repelaer (1655-1713, elders in deze database), eveneens oudraad van Dordrecht. Weliswaar geeft De Wapenheraut 14 (1910) 356 Hugo Anthonisz., maar daarin worden de functies van gecommitteerde in de Admiraliteit op de Maze in 1720 en 1727 juist aan Hugo Hugosz. toebedeeld, terwijl deze toen al was overleden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-05-1721 - 17-03-1724
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-05-1727 - 14-11-1727
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden, mogelijk op 8 november (zie opmerkingen).