personen

Arend Coenraad van der Lawick tot Benthuis

Ook bekend als Arend Coenraad van der Lauwick tot Benthuis.

geboren: 1646
overleden: 07-06-1707

lid Ridderschap van Overijssel (1671 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 557.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-05-1681 - 12-05-1683
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Had volgens Overijsselse Historische Bijdragen 104 (1989) 83 alleen zitting in 1681, maar dat is onwaarschijnlijk, omdat tussen 1681 en 1683 geen opvolger werd benoemd.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-05-1687 - 08-06-1690
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...