personen

Johan Deym

geboren: 1693
overleden: 1749

lid Vroedschap van Gorinchem (1723 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Nederlandsche Leeuw geeft begraafdatum 3 februari, Van der Lely overlijdensdatum 8 februari.
Vroedschap: Van der Lely geeft aanvangsjaar 1723.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 122v.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 24 (1906) 196.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-07-1740 - 24-10-1743
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...