personen

Louis Gaspard Adrien graaf van Limburg Stirum

geboren: 10-01-1802 te Groningen
overleden: 30-08-1884 te Arnhem

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 353.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 763.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 06-07-1830 - 05-08-1848
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 07-10-1848 - 13-02-1849
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 15-02-1849 - 20-08-1850
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris des konings

van: 22-08-1850 - 31-12-1852
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...

Benoemd met ingang van 1-9-1850.

functie: commissaris des konings

van: 29-11-1852 - 10-04-1880
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...

Benoemd met ingang van 1-1-1853.