personen

dr. Thomas Hendriksz. van Lidt de Jeude

geboren: 1725
overleden: 1811

lid Veertigraad van Delft (1758 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 186.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 342.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 10-01-1783 - 01-10-1788
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 25-09-1788 - 30-04-1791
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-04-1793 - 1795
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...