personen

dr. Pelgrim van Ingen

geboren: 1712
overleden: 12-1779

lid Raad van Kampen (1762 - 1779).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 694.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 145.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1774 - 25-05-1775
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-04-1775 - 02-05-1776
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1778 - 30-04-1779
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...