personen

mr. Jacobus Arnoldus Mutsaers

geboren: 28-01-1805 te Tilburg
overleden: 02-02-1880 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 113.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 705.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 02-07-1833 - 19-10-1841
namens: Tilburg, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 09-07-1835 - 08-07-1841
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag in verband met verkiezing tot Tweede-Kamerlid.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-10-1841 - 12-02-1849
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Rooms-Katholieke Eredienst (1815-1861)
van: 24-11-1848 - 31-10-1849
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 15-02-1849 - 15-11-1850
namens: Tilburg
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 28-12-1850 - 28-12-1853
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Rooms-Katholieke Eredienst (1815-1861)
van: 31-12-1853 - 01-08-1856
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 01-09-1856 - 22-02-1860
anderen met deze aanstelling...
functie: minister a.i.
instelling: Departement van Justitie (1815-1861)
van: 23-02-1860 - 09-03-1860
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Rooms-Katholieke Eredienst (1815-1861)
van: 23-02-1860 - 14-03-1861
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 08-04-1861 - 23-02-1877
anderen met deze aanstelling...