personen

mr. Zacharias Paspoort

Ook bekend als Paspoort van Grijpskerke.

geboren: 03-03-1759 te Middelburg
overleden: 29-06-1824 te Middelburg

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IX, 34..

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 89 (2000/2001) 400.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1252.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Zeeland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Zeeland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Zeeland (1807-1809)
van: 17-10-1807 - 08-09-1809
anderen met deze aanstelling...

Een eerdere benoeming op 8 mei 1807 had paspoort geweigerd wegens bloedverwantschap.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zeeland (1814-1861)
van: 30-06-1815 - 1817
namens: Middelburg, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 1-12-1814. Eind: ontslag (voor juni 1817; lid van de rechtbank, een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).