personen

Jacob Godefroi van den Boetzelaer van Nieuwveen

heer van Nieuwveen.

geboren: 1680
overleden: 04-12-1736

lid Ridderschap van Holland (1714 - 1736).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Heerlijkheden: verwerving 1708.

bronnen voor de persoonsgegevens

Fölting, H.P., De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795 (Pijnacker 1985) 213.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 46.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 150.

Tombe, J.W. des, Het geslacht Van den Boetzelaer (Assen 1969) 260.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 17-08-1707 - 04-04-1720
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-03-1720 - 13-12-1724
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 14-11-1725 - 04-12-1736
namens: Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.