personen

Ernst van Aylva

geboren: 1659
overleden: 14-02-1714

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R. vanaf 1 april 1696.
Overig: was grietman van Westdongeradeel 1678-1712.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 11 en II, 11.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 38 (1940) 88.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 51.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1679 - 05-1680
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door Ernst Sicco van Aylva (geboren 1635, elders in deze database).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-02-1680 - 12-02-1683
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1694 - 30-04-1698
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1698 - 18-02-1701
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 10-03-1707 - 16-04-1710
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1710 - 16-02-1713
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...