personen

mr. Jan van Goor Hinlopen

geboren: 05-08-1753 te Purmerend
overleden: 06-10-1833 te Purmerend

lid Vroedschap van Purmerend (1782 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 235.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 21.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-11-1787 - 27-04-1789
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 03-05-1792 - 1795
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 08-07-1817 - 06-10-1833
namens: Purmerend, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...