personen

dr. Franchois Vranck

Ook bekend als François Francken, François Francq.

geboren: ca. 1555
overleden: 11-10-1617

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Gouda.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1510.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 15-04-1588 - 05-11-1589
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 11-05-1592 - 11-10-1617
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...