personen

mr. Dirk baron van Boetzelaer

Ook bekend als Van Boetzelaer van Kijfhoek.

geboren: 12-04-1746 te Leiden
overleden: 05-11-1819 te 's-Gravenhage

lid Ridderschap van Holland (1772 - ).

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1819.
Heerlijkheden: verwerving Kijfhoek 1768.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 49.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 144.

Tombe, J.W. des, Het geslacht Van den Boetzelaer (Assen 1969) 320.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-02-1780 - 23-04-1789
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-02-1788 - 20-02-1794
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 26-02-1794 - 04-03-1795
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...