personen

Johannes van Clant

geboren: -
overleden: 08-1615

opmerkingen

Persoonsgegevens: de identificatie van de grietman in Baerdt van Sminia met de gecommitteerde in de Admiraliteit van Friesland is onzeker.
Overig: was grietman van Doniawerstal 1610-1615.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 348.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-05-1604 - 23-04-1606
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.